Baarsvissen in het najaar

Het najaar is het hoogtepunt van het baarsseizoen. Door de dalende watertemperatuur zijn de vissen actiever dan in de zomer en vreten ze in feite de hele dag. Daarbij zijn de dagen wat korter, zodat je echt van zonsopkomst- tot zonsondergang op het water kunt blijven. Natuurlijk gaat het vissen op baars op verschillende wateren op andere manieren. Terwijl de vissen in kanalen groepen visjes achternajagen en erg goed met pluggen gevangen kunnen worden, trekken zij zich in diepere wateren graag in de diepte terug, waar dan het vissen met kunstaas en finesse vissen om de hoek komen kijken.

Baarsalarm in het kanaal
In de herfst zwemmen de prooivisjes door de verbindingskanalen. Bij ons heb je zelfs watersystemen waarin de trek van zoetwaterspiering op grote schaal plaatsvindt. De spiering trekt om te paaien van de meren naar snelstromende en ondiepere wateren met zanderige bodems. De baarzen zijn nu makkelijk te vinden en bijtgrager dan ooit. Je kunt zelfs zeggen dat ze zich in een staat van vraatzucht bevinden. Wanneer je met de juiste tactiek te werk gaat, kun je van deze lust naar prooivis profiteren.

Kanaaltactiek: De gemiddelde waterdiepte van de kanalen bij mij in de buurt ligt tussen 1,5 en 3 meter. Soms wordt het in de buurt van de oever wat ondieper. Dat is niet de enige reden dat ik het liefst met een plug vis. De vissen die als voedsel dienen houden zich doorgaans op een bepaalde diepte op en de baarzen zijn soms niet bereid veel hoger of dieper te jagen. Als je met je aas vijftig centimeter dieper ligt, wordt er beduidend minder gebeten. Als ik echter een plug vindt, die zich op hetzelfde niveau beweegt als de kleine baarssnacks kan ik dikwijls de ene na de andere baars uit het water ‘verleiden’. Verleiden slaat de spijker overigens op zijn kop. Ik heb het zelf bijna nog nooit meegemaakt dat ik baarzen bij de vleet vang met grote crankbait. Tot bijtfestijnen komt het bij mij tot dusverre alleen met een kleine twitchbait, dat je op verschillende manieren gebruiken kunt. Ik vis met suspenders, drijvende en zinkende pluggen. Een basiselement is de pauze tussen de rukjes aan de lijn, waarin de meeste beten komen – ongeacht of het aas nu zweeft, drijft of naar de bodem daalt. Daarbij ontwikkelt een zwemgedrag zich zo vaak het beste. Anderszijds kun je na een paar baarzen en uitblijvende beten altijd beter een ander soort aas proberen. Vaak kun je dan nog een paar vissen meer verschalken dan wanneer je koppig op dezelfde manier door blijft vissen.

Kanaalpluggen: Hoe kouder het wordt, hoe groter mijn pluggen worden. Begin ik in september met modellen van 7 centimeter, naar gelang het seizoen vordert tot oktober worden ze groter. Een hardbait van 9 centimeter is voor een zich in vraatmodus bevindende baars nog geen probleem. In principe gaat het om het volgende: hoe groter je vist, hoe groter de baarzen. Soms zitten de baarzen echter werkelijk vast in hun schema en weigeren ze al het andere. En als het dan om kleine vissen gaat, moet er ook teruggegrepen worden op klein twitchbait.

Van Rapala en Storm heb je diverse soorten kunstaas, waarmee je in alle waterlagen kunt vissen. Sommige zweven, andere zinken en weer andere drijven. Hier een overzicht:

Clackin’ Minnow: De langzaam zinkende Clackin’ Minnow is uitgerust met een ratel en kenmerkt zich door een levendige zwembeweging. Hij maakt werkelijk leven onder water. Zijn duikstaart werkt aanvankelijk zo dat het lijkt alsof hij niet heel diep wil duiken. Het gaat echter niet om een suspender of een zwemplug, maar om een slow sinker. Aan een dunnere lijn (0,18 tot 0,20 Fluorocarbon) kun je er heel mooi in 2 meter diep water mee vissen, maar ook hoger, als de baars minder diep wil jagen. Hij wordt het beste getwitcht (twee rukjes, loslaten, rukje, loslaten…)

X-Rap: De verschillende soorten X-Raps komen allemaal in Hol-Design en zijn allemaal met holografische 3D-ogen versierd. De standaard X-Rap is er in vier maten, waarvan in de herfst vooral de versies van 6 en 8 centimeter van belang zijn. De onopvallende duikstaart brengt de slanke suspender tot een diepte van 1 tot 1,5 meter, waardoor de X-Raps vooral een goede optie zijn wanneer de baars zich op een gemiddelde diepte bevindt of naar boven jaagt.

X-Rap Countdown: Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij de Countdowns om zinkende pluggen, waarmee je op uiteenlopende wijze kunt vissen. De Countdown zinkt sneller dan bijvoorbeeld de Clackin’ Minnow en wiebelt tijdens het zinken rond zijn horizontale as als je hem aan een strakgespannen lijn laat vallen. Hij begint dus al tijdens de duik. Als je hem binnenhaalt, draait hij rond zijn as. Bij het twitchen beweegt hij woest voort. Al deze eigenschappen moeten hem een levendige uitstraling geven.
X-Rap Deep: De ‘Deep’ is er in 8 en in 10 centimeter. Daarmee is hij vooral bedoeld voor grotere baarzen. Deze suspender duikt snel tot een diepte van 2 tot 3 meter en is ideaal voor bottom tapping (het telkens weer tegen de bodem laten botsen en daar laten) of om vlak boven de bodem te twitchen. Uitgevoerd met een lokhaak en een ingebouwd uitwerpsysteem.

Original Floater: Deze plug van balsahout mag je zeker niet onderschatten. Duidelijk. Hout beschouwt men tegenwoordig als ouderwets. Maar beproefd kan ook gewoon goed zijn en om die reden nooit zijn veranderd. Dat is ook het geval met de Original Floater. Die zwemt zo natuurlijk door het water, dat een herfstbaars hem vrijwel niet passeren kan als hij op de juiste diepte onderweg is. Die diepte is 0,9 tot 1,5 meter – of ondieper. Je moet het eenvoudigweg doen met een zwemplug die je altijd weer kunt laten stijgen. De beste lengtes voor in de herfst: 5, 7 en 9 centimeter.

Storm Flutterstick Madflash: De liploze Flutterstick komt in 4, 7 en 10 centimeter. Voor het baarsvissen zijn vooral de twee kleinere varianten interessant. Dit kunstaas trilt bij het dalen zoals de X-Rap – met als verschil dat hij dat aan een lossere lijn doet en ook nog heftiger beweegt. Vandaar ook zijn naam. Je kunt hiermee in alle waterdieptes twitchen, waarbij je de meeste kans op een beet hebt tijdens het afzinken. Hoe kouder het water, hoe minder je aan de lijn moet rukken.

Wobbler-Storage: Plano heeft fraaie opbergdozen (PLA 3734-00), waarin je je pluggen in afzonderlijke vakjes of per twee kunt bewaren. Zo heb je snel de juiste plug te pakken en hoef je je niet eerst door een wirwar van pluggen heen te worstelen.

Kanaaltechniek: Wanneer de baarzen op kleine pluggen van 7 centimeter lang en 6 gram zwaar afsnellen, gebruik ik een fijne Spin Combo. Ik kan bijvoorbeeld de witte Stradic SSTR61L met een werpgewicht van 3 tot 15 gram warm aanbevelen. Die heeft een snelle worp en een gevoelige top – precies goed voor fijne pluggen. Daar past een kleine, lichte molen op, bijvoorbeeld een 1000 of 2500 Rarenium. (Hoe groter de molen, hoe meer werpbereik door de grotere spoel.) Ik twitch erg graag met Fluorocarbon als hoofdlijn. Niet alleen omdat de plug wat dieper zweeft en wat onopvallender beweegt, maar ook omdat ik de bufferwerking van de slip heb leren waarderen. Wat betreft de ‘grotere’ baarspluggen vis ik het liefst met een iets sterkere Cast Combo. Mijn Jig & Worm van G.Loomis heeft een werpgewicht van 1/8 tot 3/8 ounce, ongeveer 3,5 tot 10,5 gram. Samen met de Core 101 en Sufix Fluorocarbon is dat waarlijk een droomcombo. Wie een voordelige hengel voor deze tak van vissen zoekt, moet eens kijken naar de Nasci Bass-hengel. De 1,98 meter lange CNASB66MH is een fraai instrument voor een zeer schappelijke prijs. Wie een voordelige allrounder zoekt, vindt in de 2,15 meter lange SNASAX71ML van de blauwzwarte Nasci Spin-reeks een mooie powertwitcher, die ook uitstekend voor jiggen kan worden gebruikt. Daar past de zeer betaalbare Technium 2500 niet alleen qua kleur goed bij.

Baarsalarm op het water
Overal waar zich op de bodem voedsel verzamelt, blijven de baarzen doorgaans vaak in de buurt. Waarbij ‘blijven’ niet letterlijk moet worden genomen. In werkelijkheid jagen ze daar onder water net zo actief als ze in het kanaal doen. Op de bodem speuren ze naar kleine baarzen, possen, krabben of grondels.
Bodembaarstactiek: Zoals hierboven al is vermeld zijn voor de dieper zwemmende baarzen alle finessemethodes en natuurlijk het kunststof visje om de loodkop geschikt. Waarom het gewoon over het jig getrokken softbait soms duidelijk superieur is aan een fijne montage? Heel eenvoudig: het vissen gaat sneller en als de vissen actief zijn, schieten ze liever achter snel aas aan dan dat ze zich interesseren voor een vermoeid bungelend visje aan een dropshot rig of een traag kronkelende worm aan een Texas rig. Verder: met rubber aan de kogel, heen- en weer geworpen en langs de bodem jiggend – op die manier vang ik in de herfst de meeste bodembaarzen. Voor een finessehengel heb ik in de winter nog genoeg tijd. Eerst wordt de agressiviteit van de baarzen ten volle benut.

Kunstaaskeuze voor herfstbaarsjiggen: No-action of action shad? Twister of worm? Wat vangt beter? Dat kan ik niet zo eenvoudig zeggen. Vaststaat, dat je met no-action shads door hun slanke vorm en geringe waterweerstand stevigere prestaties kunt behalen. Dat kan punten opleveren – met name wanneer je in een stroming vist, kun je een sportievere visstijl toepassen. Soms worden de baarzen echter meer aangetrokken door de trillingen van de staart van het kunstaas. Twisters en rubber wormen met een krulstaart bevinden zich wat betreft actie in het midden. Normaal gesproken vis ik liever met slanke softplastics op baars. In de herfst en in de winter kunnen die tot wel 12 centimeter lang zijn. Tenslotte vis je ook in snoekbaarsterritorium en tegen incidentele bijvangst van een groter formaat is immers geen bezwaar in te brengen.

Een kleine selectie van aantrekkelijke softplastics van Storm en TRIGGER X, waarmee je het hele baarzenspectrum bestrijkt:

TRIGGER X Slop Hopper: Deze 11 centimeter lange Slop Hopper combineert een slank profiel met een relatief uitgesproken staart die zich aan een slanke basis volledig kan laten gaan en onder water hevige trillingen veroorzaakt. Een geribbeld lijf dat zelf voor draaikolken zorgt als hij door het water getrokken wordt. Beschikt over een ‘geurmengsel’ dat de baarzen nijdig maakt en door het vergrote oppervlak (ribbelprofiel) dubbel zoveel geur kan afgeven dan een gladde kunststof vis. En daar komen nog fantastische kleuren bij zoals Dirty Hering en Smelt.

Storm Wildeye Finesse Minnow: Perfect vormgegeven no-action shad in een niet van echt te onderscheiden holo-uitvoering.

Storm Pro Finesse Minnow: Dit slanke plastic kunstaas met een kleine gelobde staart bestaat uit een zeer flexibel kunststof en is er voor baarzen in 8 en 10 centimeter.
Storm Pro Swimming Worm: Helemaal uitgetrokken is deze grote worm onze baarzen op veel dagen zeker te lang. Maar je kunt hem inkorten en hij is dan een zeer wendbare zenuwpees, die hele fijne trillingen voortbrengt.

Jig-Tackle: Wie in grotere wateren op zoek gaat naar baars, moet een iets langere hengel gebruiken dan iemand die precies weet waar de klandizie te vinden is. Mijn favoriete hengellengte voor het zoeken naar baars is 2,4 meter. Het werpgewicht ligt idealiter tussen 10 en 30 gram. Een flexibele hengeltop vergemakkelijkt niet alleen het registreren van de beet, maar stelt je ook in staat het kunstaas over een grote afstand over de bodem te jiggen. Een prachtige hengel voor deze discipline is bijvoorbeeld de Antares DX SANTDX24M. Wie met veel snoekbaarzen en snoeken rekening houdt of vanwege stroming of diepte vaak een kop van meer dan 20 gram aan de haak hangt is met de SANTDX24MH (werpgewicht van 14 tot 40 gram) goed voorzien. De Speedmaster SSMBX24M of de SSMBX24MH zijn goede alternatieven en komen dicht bij beide Antares in de buurt. Op de kortere afstand volstaat een minder lange hengel en een minder hoog bodemtempo. Hier kan ik wederom de hierboven genoemde blauwzwarte Nasci aanbevelen (SNASAX71ML).

Een 4000 of een 2500 molen? Dat is eigenlijk een kwestie van smaak. Met de 4000 molen kun je sneller en behendiger vissen. De kleinere 2500 is lichter en past uitstekend op een lichtere hengel. Ik heb beide lief. Als ik voor de 2500 kies, moet hij echter over een grote versnelling beschikken – zoals de Stradic C14+ FA 2500 of de witte Stradic FJ 2500, die beide zijn uitgerust met een versnelling van 6,0:1. Het is natuurlijk belangrijk een goed zichtbare lijn te hebben, zoals de Power Pro. Met een diameter van 0,10 millimeter zit je veilig. Een 1 meter lange Fluorocarbon-Leader eraan (bijvoorbeeld 0,25 of 0,30 Ultegra FC) en daarbij voor de zekerheid een stalen onderlijn met een geschikt draagvermogen en je kunt losgaan bij het jagen op herfstbaars!

Ik wens je veel succes!

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie